English Sentence Loading...
英语句子加载中...

篮球视频下载贴(115禁止分享更换Dbank盘更新)

因为115禁止分享所以停止115盘更新,将逐步换成Dbank盘及百度网盘

视频为近年来收集的(包括1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛视频,NBA扣篮大赛视频,NBA全明星赛视频,总决赛视频,球星记录片及相关视频,球队相关视频,乔丹经典比赛视频,街头篮球等)将陆续上传到网盘提供下载

[体育教学系列片.篮球] http://dl.vmall.com/c0bag06yoi

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=76041&uk=573570524

《现代篮球教学法》张卫平 http://dl.vmall.com/c0ls5qrbz5

前锋篇篮球训练 http://dl.vmall.com/c0naxxrjmd

后卫篇篮球训练 http://dl.vmall.com/c0pl5m50sc

篮球基础与实战技巧 http://dl.vmall.com/c0yfoyzztm

[教学片]Better.Basketball http://dl.vmall.com/c0h4y8p2y1

NBA明星教打篮球 http://dl.vmall.com/c01fww9tbn

韦德教学片 http://dl.vmall.com/c0vvar86f8

乔丹教学片 http://dl.vmall.com/c08sc0xsr7

街球教学视频:http://dl.vmall.com/c0bmaaaoj1

1992奥运会美国梦一队比赛录相 http://dl.vmall.com/c0tg9b122h

1994男篮世锦赛梦二队比赛 http://dl.vmall.com/c0x7rlvmpf

NBA全明星赛:扣篮大赛 http://dl.vmall.com/c0jtqkb437

1972-1988NBA全明星赛 http://dl.vmall.com/c04110wrbo

1989-1994NBA全明星赛 http://dl.vmall.com/c0n54axtzz

1995-2002NBA全明星赛 http://dl.vmall.com/c0e60uearn

2003-2008NBA全明星赛 http://dl.vmall.com/c0m60pv9r8

2009-2012NBA全明星赛 http://dl.vmall.com/c02bpnoqb4


1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相

总下载目录:http://u.115.com/folder/f63cbbeb001

分集下载:

[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]决赛 美国VS克罗地亚(RMVB格式)
http://u.115.com/file/f394e0c58a
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相].Nba.-.The.Dream.Team.1992.mpg
http://u.115.com/file/f3e06b0cc7
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS巴拿马
http://u.115.com/file/f37eb9c672
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS巴西.part2.rar
http://u.115.com/file/f366040301
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS巴西.part1.rar
http://u.115.com/file/f3a6f539d7
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS安哥拉.part1.rar
http://u.115.com/file/f3bc7c6e90
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS安哥拉.part2.rar
http://u.115.com/file/f3fa867fd
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS阿根廷
http://u.115.com/file/f357b53eaa
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国梦一队Highlights.from.Barcelona
http://u.115.com/file/f334ac4f08
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]决赛 美国VS克罗地亚(AVI格式)
http://u.115.com/file/f362e22572#
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]美国VS德国
http://u.115.com/file/f3a97e3c8b
[1992巴塞罗那奥运会美国梦一队比赛录相]1992年奥运会.美国VS波多黎哥
http://u.115.com/file/f311ec681


1994男篮世锦赛梦二队比赛

总下载目录:http://115.com/folder/f63856caed4

分集下载目录:

美国vs西班牙:http://115.com/file/e6vi1fh1
美国vs中国:http://115.com/file/aqye896q
美国vs巴西:http://115.com/file/dn0wji4l
美国vs澳大利亚:http://115.com/file/e6vi1l7e


NBA总决赛

总下载目录:http://115.com/folder/f6375143aa0#

分目录:

http://115.com/file/dpx9xc4j#
http://115.com/file/be808dsl#
[1980年NBA总决赛第六场洛杉矶湖人队VS费城76人队].[NBA].1980.-.Finals.game.6.-.Sixers.vs.Lakers.avi

http://115.com/file/c2doragj#
[1991NBA总决赛第2场]1991NBA.Finals.G2.Lakers@Bulls.avi
http://115.com/file/c2dffiij#
http://115.com/file/c2d1uvcc#
[1991NBA总决赛第3场]1991NBA.Finals.G3.Bulls@Lakers
http://115.com/file/c2dorrsj#
[1991NBA总决赛第4场]1991NBA.Finals.G4.Bulls@Lakers.avi
http://115.com/file/c2dor2wt#
[1991NBA总决赛第5场]1991NBA.Finals.G5.Bulls@Lakers.avi

http://115.com/file/e7za3yff#
http://115.com/file/anhxvoh0#
[1992NBA总决赛第1场]1992NBA.Finals.G1.TrailBlazers@Bulls.MJ6.3pts.at.half.part
http://115.com/file/e7zglk2e#
http://115.com/file/dpxozssc#
[1992NBA总决赛第6场]1992NBA.Finals.G6.TrailBlazers@Bulls

http://115.com/file/e7zeo97u#
http://115.com/file/e7zeoxs8#
http://115.com/file/anhvdrxm#
[1993NBA总决赛第3场]1993.Finals.G3.Suns@Bulls.XviD.avi
http://115.com/file/e7ztkrjb#
http://115.com/file/dpxm2a93#
[1993NBA总决赛第4场]1993NBA.Finals.G4.Suns@Bulls.MJ.55pts
http://115.com/file/dpyywp1c#
http://115.com/file/be48xnbf#
[1993NBA总决赛第6场]1993NBA.Finals.G6.Bulls@Suns.Paxson.clutch.shot

http://115.com/file/an49ivpm#
http://115.com/file/be44quyn#
[1996NBA总决赛第6场]1996NBA.Finals.G6.Supersonics@Bulls

http://115.com/file/e7hf6m1v#
[1997NBA总决赛第1场]1997NBA.Finals.G1.Jazz@Bulls.MJ.GameWinner.avi
http://115.com/file/be4lhkyl#
http://115.com/file/be4le8dg#
[1997NBA总决赛第2场]1997NBA.Finals.G2.Jazz@Bulls
http://115.com/file/e7hfd5w8#
http://115.com/file/an4jk9sv#
[1997NBA总决赛第5场]1997NBA.Finals.G5.Bulls@Jazz.MJ.tough.game
http://115.com/file/dpy5jwml#
http://115.com/file/an4ju6lu#
http://115.com/file/be4scd6h#
[1997NBA总决赛第6场]1997NBA.Finals.G6.Jazz@Bulls

http://115.com/file/be4stipc#
http://115.com/file/dpyqq4sv#
[1998NBA总决赛第2场]1998NBA.Finals.Game.2.Utah.Jazz.vs.Chicago.Bulls
http://115.com/file/dpyqpo9v#
http://115.com/file/dpy7h2d0#
[1998NBA总决赛第3场]1998NBA.Finals.Game.3.Chicago.Bulls.vs.Utah.Jazz
http://115.com/file/c2bpyhia#
http://115.com/file/be42the2#
[1998NBA总决赛第6场]1998.NBA.Finals.G6.Bulls@Jazz.MJLastshot.avi

http://115.com/file/c2bxtc0a#
http://115.com/file/c2bxtw53#
[05-06NBA总决赛第1场].Nba.Finals.2006.Game1.avi

http://115.com/file/e6vicw16#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第七场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game7.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.18.rmvb
http://115.com/file/dn0way0j#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第七场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game7.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.18.rmvb
http://115.com/file/bhfj18gf#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第六场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game6.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.16.rmvb
http://115.com/file/cltkidp3#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第六场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game6.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.16.rmvb
http://115.com/file/dn0wjo6v#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第五场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game5.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.14.rmvb
http://115.com/file/cltkcy1n#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第五场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game5.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.14.rmvb
http://115.com/file/dn0wjri3#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第四场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game4.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.11.rmvb
http://115.com/file/e6vi1aif#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第四场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game4.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.11.rmvb
http://115.com/file/bhfjnybh#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第三场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game3.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.09.rmvb
http://115.com/file/cltkcf7c#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第三场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game3.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.09.rmvb
http://115.com/file/bhfjnu4f#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第二场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game1.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.07.rmvb
http://115.com/file/dn0wjgdm#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第二场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game2.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.07.rmvb
http://115.com/file/cltkco6p#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第一场.下半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game1.Secondhalf.www.txzqzb.com.2010.06.04.rmvb
http://115.com/file/aqye8yk0#
[09-10赛季NBA总决赛.湖人VS.凯尔特人.第一场.上半场].09-10.NBA.Finals.Lakers.VS.Celtics.Game1.Firsthalf.www.txzqzb.com.2010.06.04.rmvb
http://115.com/file/e6vixrou#
[2009NBA总决赛].NBA.Finals.2009.Game.05.Magic.vs.Lakers.HDTV.XviD-433.CD2.avi
http://115.com/file/e6vixvje#
[2009NBA总决赛].NBA.Finals.2009.Game.05.Magic.vs.Lakers.HDTV.XviD-433.CD1.avi
http://115.com/file/e6vix5kf#
[2009NBA总决赛].NBA.Finals.2009.Game.04.Magic.vs.Lakers.HDTV.XviD-433.CD2.avi
http://115.com/file/aqyer7oq#
[2009NBA总决赛].NBA.Finals.2009.Game.04.Magic.vs.Lakers.HDTV.XviD-433.CD1.avi
http://115.com/file/cltk6qxc#
[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game3.DAL_VS_MIA.CD2.HDTVRip.mkv
http://115.com/file/e6vixyiv#
[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game3.DAL_VS_MIA.CD1.HDTVRip.mkv
http://115.com/file/bhfjv5bg#
[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game2.MIA.VS.DAL.CD2.HDTVRip.mkv
http://115.com/file/aqyerb1m#
[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game2.MIA.VS.DAL.CD1.HDTVRip.mkv
http://115.com/file/aqyer2g3#
NBA.Finals.2005.Game1.DET@SA.HDTV.X264.CD1-EDRP.mkv
http://115.com/file/bhfjv1vy#
1993.06.18NBA总决赛公牛VS太阳Game5.txt
http://115.com/file/cltk6ct4#
1993.06.18NBA总决赛公牛VS太阳Game5_CD2.avi
http://115.com/file/cltk663l#
1993.06.18NBA总决赛公牛VS太阳Game5_CD1.avi
http://115.com/file/aqyerc3u#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.6.part1.rar
http://115.com/file/aqyer0xm#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.6.part2.rar
http://115.com/file/cltk6aza#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.LAL.BOS.Game.5.part2.rar
http://115.com/file/dn0wubpc#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.LAL.BOS.Game.5.part1.rar
http://115.com/file/cltk6kij#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.LAL.BOS.Game.4.avi
http://115.com/file/e6vix7df#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.LAL.BOS.Game.3.part2.rar
http://115.com/file/bhfjve4h#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.LAL.BOS.Game.3.part1.rar
http://115.com/file/e6vix631#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.2.part2.rar
http://115.com/file/bhfjv7of#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.2.part1.rar
http://115.com/file/bhfjv6dg#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.1.part2.rar
http://115.com/file/bhfjvxr2#
[1987年NBA总决赛.湖人VS凯尔特人.全六场].NBA.Finals.1987.BOS.LAL.Game.1.part1.rarNBA扣篮大赛

总下载目录:http://u.115.com/folder/f633eaf02a3

分集下载目录:
1976 ABA扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3b8530f35#
NBA.1984年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f39fb82142#
NBA.1985年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f35b2bb193#
NBA.1986年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f34c6535a7#
NBA.1987年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3e536be08#
NBA.1988年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f350cae496#
NBA.1989年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3330648f7#
NBA.1990年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f32e973df2#
NBA.1991年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f38b5f7896#
NBA.1992年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3862f9880#
NBA.1993年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3db0d6072#
NBA.1994年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3a69379a1#
NBA.1995年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3d663921a#
NBA.1996年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3dcf8da45#
NBA.1997年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f35d073a9a#
NBA.2000年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3b3ec230e#
NBA.2001年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f31941366d#
NBA.2002年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f34ac57fe6#
NBA.2003年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f38f5eb10c#
NBA.2004年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f38963a7e9#
NBA.2005年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f373638265#
NBA.2006年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3dfdf4e0a#
NBA.2007年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f35bf00e76#
NBA.2008年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3645e2ad2#
NBA.2009年扣篮大赛
http://u.115.com/file/f3d3e7f08d#
NBA.2010年扣篮大赛
http://115.com/file/dn8ikomz#
NBA.2011年扣篮大赛
http://115.com/file/aqxjlhr1#
http://115.com/file/dn8ikm02#NBA全明星赛

总下载目录:http://u.115.com/folder/f227a885f8c

分集下载目录:

[1972.NBA全明星赛]
http://u.115.com/file/f23a48a14d
[1975.NBA全明星赛]
http://u.115.com/file/f2a2a56f6d
[1981.NBA全明星赛]
http://u.115.com/file/f2d599c195
[1982.NBA全明星赛]
http://u.115.com/file/f27dc2e0a0
[1984.NBA全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f21732c00d
[1984.NBA全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f26bef0ccb
[1985.NBA全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f2388999e2
[1985.NBA全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2f4b26099
[1986.NBA全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2470f48d5
[1986.NBA全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f232eec151
[1987.NBA全明星赛]
http://u.115.com/file/f298ec7ea2
[1988.NBA全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f22358a324
[1988.NBA全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2bef1e314
[1989.NBA全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2b74cbd48
[1989.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2f47ecda2
[1990.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f27deb40a7
[1990.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2a832a5f1
[1991.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f2b5e8b1b7
[1991.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f23aea7289
[1992.NBA.全明星赛]
http://u.115.com/file/f28ca167fa
[1993.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f211acaf6c
[1993.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2bcc32466
[1994.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2dc0c2ce7
[1994.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f237763b3e
[1995.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f216149e54
[1995.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2e6c5b2c8
[1996.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f21240cbf6
[1996.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2ab6b3081
[1997.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2b8d1c9ec
[1997.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f285404247
[1998.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f2e76c2aa7
[1998.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f24ed18067
[2000.NBA.全明星赛]
http://u.115.com/file/f22b357f16
[2001.NBA.全明星赛]
http://u.115.com/file/f2887ee9fb
[2002.NBA.全明星赛]
http://u.115.com/file/f2ba44998f
[2003.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2f0e6e0e
[2003.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2ea960f1c
[2004.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f2b9c83397
[2004.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2b48cffcc
[2005.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2ba5947aa
[2005.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2da1d8096
[2006.NBA.全明星赛.CD1]
http://u.115.com/file/f2cc81508c
[2006.NBA.全明星赛.CD2]
http://u.115.com/file/f2ee5d905a
[2007.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f21a8e2e7a
[2007.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2720078f3
[2008.NBA.全明星赛.part1]
http://u.115.com/file/f2e888e90f
[2008.NBA.全明星赛.part2]
http://u.115.com/file/f2f6a85a36
[2009.NBA.全明星赛.cd1]
http://u.115.com/file/f21cac6b4e
[2009.NBA.全明星赛.cd2]
http://u.115.com/file/f2a8efa804
[2010.NBA.全明星赛.cd1]
http://115.com/file/dzrajp32
[2010.NBA.全明星赛.cd2]
http://115.com/file/bldx8o23
[2011.NBA.全明星赛.cd1]
http://115.com/file/e6asjdcm#
[2011.NBA.全明星赛.cd2]
http://115.com/file/bhkwm0q3#
[2011.NBA.全明星赛.cd3]
http://115.com/file/aqxjca4g#
[2011.NBA.全明星赛.cd4]
http://115.com/file/cl1zetu6#


记录片

总下载目录:http://115.com/folder/f6389547c04

分集下载目录:

2002NBA总冠军纪录:
http://115.com/file/e6vi1k8f
http://115.com/file/dn0wj1q3

NBA官网纪录片23&24詹姆斯&布莱恩特:
http://115.com/file/cltkvdt4
http://115.com/file/cltkvb6j

答案.阿伦-艾弗森:

http://115.com/file/aqyebid3
http://115.com/file/aqyebgh0

比尔·沃顿:http://115.com/file/e6vi2bkf

帕特里克·尤因:http://115.com/file/cltkv9yl

无上荣誉丹尼斯.罗德曼:http://115.com/file/e6vi2s0t

大鲨鱼奥尼尔:独一无二:http://115.com/file/cltkvxkt

拉里·伯德:http://115.com/file/e6vi2ql1

魔术师约翰逊showtime:http://115.com/file/dn0wsl2v


NBA街头篮球系列

总下载目录:http://115.com/folder/f6342acc6d9#

分目录:

NBA街头篮球系列之03一代:http://115.com/file/bhfjbjbf
NBA街头篮球系列之明星之路:http://115.com/file/dn0w4bwj
NBA街头篮球系列3:http://115.com/file/bhfjbcsh
NBA街头篮球系列之脚踝终结者:
http://115.com/file/e6vi08gf
http://115.com/file/dn0w4k63
NBA街头篮球系列之扣篮:
http://115.com/file/bhfjbom5
http://115.com/file/cltkw6ra
超越荣耀BEYOND.THE.GLORY

总下载目录:http://115.com/folder/f63fe534c92


公牛夺冠记录

总下载目录:http://115.com/folder/f63a514ebde


其它篮球视频

总下载目录:http://115.com/folder/f63e5ab2731

分目录:

[NBA百大颠峰瞬间].The.NBA.100.Greatest.Plays.DVD
http://115.com/file/clt59h74#
http://115.com/file/aqylsg4q#
http://115.com/file/bhfop66n#

科比MVP系列:Presents.Kobe.MVP.Series.Jams
http://115.com/file/aqylsdly#
科比MVP系列:Presents.Kobe.MVP.Series.Defense
http://115.com/file/clt59pq3#
科比MVP系列:Presents.Kobe.MVP.Series.And.1____s
http://115.com/file/dn0tqqo7#
科比MVP系列:Presents.Kobe.MVP.Series.3____s
http://115.com/file/aqylsss0#

[艾弗森集锦]ESPN最新视频当I远离
http://115.com/file/e6v9ql4u#

tmac35s.wmv
http://115.com/file/dn0tqis3#


2010篮球欧冠总决赛:
http://115.com/file/e6vi1qsu
http://115.com/file/bhfjn2z2

1995年NCAA东部半决赛-乔治城大学.Vs.康涅狄格大学
http://115.com/file/dn0wjfvm
http://115.com/file/aqye8imy

NBA.超级明星系列
http://115.com/file/aqye8gyq
http://115.com/file/cltkclc4
http://115.com/file/e6vi17ne

麦迪:35秒13分
http://115.com/file/bhfja95l

韦德720p高清集锦[08-09赛季]
http://115.com/file/cltkva8j
http://115.com/file/dn0wskqc

文斯·卡特
全时间灌篮:http://115.com/file/bhfjajln
十大精彩进球:http://115.com/file/aqyebevq

[本日志由 水鬼 于 2014-09-29 06:57 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章
Tags: 篮球 美国 梦一队 梦二队 街头篮球 乔丹 公牛 记录片 总决赛 比赛视频
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 12335
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 1000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 关闭