English Sentence Loading...
英语句子加载中...
预览模式: 普通 | 列表

生日快乐

生日快乐,看似简单的四个字,可对于我而言,亲口对她说声生日快乐也早已在十多年前就成为再也不可能的事了…..
一诺允之,一生守之
                          2014.4.17 凌晨躺于床上

查看更多...

分类:随笔 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 1053